اخذ رتبه مشاوران

اخذ رتبه مشاور به عنوان یکی از رتبه بندی و گرید شرکتها محسوب می شود و این رتبه بندی و گرید شرکتها را توسط متخصصان رتبه بندی عماد تجربه کنید.

شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

رتبه بندی مهندسین مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه مربوط به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می گردد.

رتبه مشاور شامل ۱۴ مورد می باشد.

 • مطالعات امکان سنجی طرح شامل معرفی طرح ، توجیه فنی، مالی (بازار و برگشت سرمایه) ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی شاخص هایی که منجربه پذیرش و یا رد طرح می گردند.
 • مطالعات بنیادی، عملی و مبتنی بر توسعه
 • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
 • تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
 • طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 • کنترل مهندسی
 • کنترل اجرای پروژه، نصب و بهره برداری
 • برنامه ریزی و کنترل طرح
 • خدمات مهندسی ارزش
 • طراحی و اجراء سیستم های کیفیت
 • خدمات مدیریت و مدیریت پروژه
 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • سنجش و ارزشیابی طرح ها
 • خدمات مطالعات آماری

 

رتبه مشاور در رشته های زیر نیز می تواند فعالیت نماید:

 1. معماری و شهرسازی
 2. راه و ترابری
 3. آب
 4. کشاورزی
 5. انرژی
 6. پست و مخابرات
 7. صنعت
 8. معدن
 9. نفت و گاز
 10. مطالعات آماری
 11. میراث فرهنگی
 12. خدمات مدیریتی
 13. خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 

رتبه مشاور پایه های مربوط به  رشته شهرسازی و معماری

 • مقاوم سازی ساختمان
 • حوزه طراحی و شهری
 • ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
 • معماری داخلی
 • ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
 • ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی
 • شهرسازی

 

رتبه مشاور پایه های مربوط به راه و ترابری

 • مقاوم سازی راهها
 • ترافیک و حمل و نقل
 • بندرسازی و سازه های دریایی
 • فرودگاهها
 • راه آهن
 • راهسازی

 

رتبه مشاور  پایه های مربوط به  رشته آب

 • مقاوم سازی
 • حفاظت و مهندسی رودخانه
 • تاسیسات آب و فاضلاب
 • شبکه های آبیاری و زهکشی
 • سدسازی

رتبه مشاورپایه مربوط به مطالعات کشاورزی

 • گلخانه و مجتمع های گلخانه ای
 • فضای سبز
 • شیلات و آبزیان
 • کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه  رشته انرژی

 • انرژی تجدید پذیر
 • بهینه سازی انرژی
 • مقاوم سازی
 • انرژی هسته ای
 • دیسپچینگ و مخابرات نیرو
 • تولید و توزیع و انتقال نیرو

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه پست و مخابرات

 • مقاوم سازی
 • انتقال
 • سوییپنگ مخابراتی
 • بررسی طرح های مخابراتی
 • تجهیزات پستی خودکار

رتبه مشاورپایه مربوط به صنعت

 • مقاوم سازی
 • صنایع کانیهای غیر فلزی
 • صنایع فلزات اساسی
 • صنایع حمل و نقل
 • صنایع سلولزی
 • صنایع برق

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه  رشته معدن

 • کانه آرایی و فرآوری مواد
 • آماده سازی و بهره برداری معادن
 • پی چوبی و اکتشاف معادن

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه نفت و گاز

 • مقاوم سازی
 • شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز
 • تاسیسات بالادستی روزمینی
 • خطوط انتقال نفت و گاز
 • واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه مطالعات آماری

 • خدمات
 • کشاورزی
 • اقتصادی

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه میراث فرهنگی

 • مقاوم سازی
 • مرمت و احیاء
 • معرفی
 • پژوهشهای فرهنگی

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه خدمات مدیریت

 • مدیریت تولید
 • مدیریت منابع انسانی
 • ۳-مدیریت بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت عمومی

 

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • خدمات اقتصادی
 • در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ۱ امتیاز است.
 • در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیازآور است.
 • در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد.

 

 

 

 دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱-کلیات و تعاریف :

۱- مشاور : اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای که تشخیص صلاحیت و رتبه بندی میشوند .

الف –مهندس مشاور حقیقی : شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس .

ب – مهندسین مشاور حقوقی : شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق قوانین و مقررات مربوطه بصورت شرکــت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد .

۲- تشخیص صلاحیت : فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور براساس این دستورالعمل بررسی و تعیین میگردد .

۳- شاخص رتبه بندی : معیار کمی است که توان فنی و اجرائی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر مشاوران تعیین و مشخص مینماید .

۴- کمیته رتبه بندی استان : کمیته مندرج در ماده ۲ آئین نامه

۵- هیئت عالی رتبه بندی: هیئت مندرج در ماده ۴ آئین نامه

۶- سازمان: سازمـان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۷- سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۸- شورای مرکزی : شورای مرکـزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۹- شورای استان : شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۱۰- رتبه : شاخصی است که توان فنی و اجرائی مشاور را در هر تخصصی تعیین مینماید.

۱۱- امتیاز : نمراتی است که به هر یک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی تعلق میگیرد و به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی گفته میشود .

۱۲- حد نصاب : حداقل امتیاز از مجموعامتیـازاتی است که هـر مشاور حقیقـی یـا حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند .

۱۳- پایه: طبقات یک رتبه میباشد و براساس حد نصاب امتیازاتی که شرکتهای مهندسین مشاور از افراد فنی لازم برای کسب رتبه تحصیل میکنند تعیین میگردد.

۱۴- خدمات مهندسین مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحی، ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاوران عضو سازمان استان طبق مفاد مواد ۹ و ۱۰ این  دستورالعمل .

۱۵- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که به لحاظ علمی و اجرایی در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

۱۶- گروه: عبارت است از چند تخصص مرتبط با هم که در یک گروه تخصصی قرار میگیرند.

۱۷- گواهینامه: مدرکی است که براساس مقررات این دستورالعمل بمنظور اعلام صلاحیت مشاور بعنوان گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از سوی سازمان استان برای ارائه خدمات مشاوره صادر میگردد.

۱۸- تعداد کار مجاز : حداکثر تعداد کار مجازی است که دارنده هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص بصورت همزمان میتواند اجرا نماید.

۱۹- حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار ( یا حق الزحمه در مورد تخصصهایی که

حق الزحمه در آنها ملاک است ) که مشاور مجاز است در هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص اجرا نماید.

ماده ۲-شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲- دارابودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) در رشته تخصصی مورد درخواست

۳- عضویت در سازمان

۴- قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور

۵- تعهد به اینکه در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ماده ۳- شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی:

۱- ثبت در مراجع ذیصلاح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت

۲- کسب امتیاز و شرایط لازم برای احراز صلاحیت و رتبه بندی مطابق ماده ۲۱ این شیوه نامه.

۳- قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور.

۴- عضویت در سازمان

۵- تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح و مؤسسات، شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند استفاده نشده باشد.

۶- الزام اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی.

۷- دارا بودن تحصیلات تخصصی ( حداقل کارشناسی ) برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور (استعلام افراد امتیاز آور شرکتها )  این گونه شرکتها الزامی است.

۸- تطبیق امتیاز مدیر عامل ، با امتیاز مورد نیاز سر گروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است.

تبصره ۱- شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیئت مدیره داشته باشد.

تبصره ۲- شرکاء و مدیران و کلیه افراد امتیازآور شرکتهای غیر دولتی و غیر عمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.

تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خوداظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه میگردد.

ماده ۴- شاخص رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱- کارشناس ممتاز : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل۲۴۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۲- کارشناس خبره : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۲۰۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۳- کارشناس رتبه ۱ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۱۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۴- کارشناس رتبه ۲ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل ۱۲۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۵- کارشناس رتبه ۳ : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل ۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

ماده ۵- شاخص رتبه بندی مشاوران حقوقی:

۱- رتبه ۱ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۲۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۲- رتبه ۱ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۰۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۳- رتبه ۱ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل۹۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۴- رتبه ۲ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۷۷۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۵- رتبه ۲ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۶۶۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۶- رتبه ۲ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۵۵۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۷- رتبه ۳ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۴۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۸- رتبه ۳ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۳۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۹- رتبه ۳ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۲۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

ماده ۶- کمیته رتبه بندی استان :

ترکیب و وظایف کمیته رتبه بندی استان مطابق مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.

تبصره : در صورت نیاز، کمیته می تواند از افراد متخصص صاحبنظر در زمینه ذیربط برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید .

ماده ۷– هیئت عالی رتبه بندی :

ترکیب و وظایف هیئت عالی رتبه بندی مطابق مواد ۴ و ۵ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.

ماده۸– صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی با امضاء رئیس سازمان استان میباشد .

تبصره – گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مورد تقاضای رئیس وقت سازمان استان با امضاء رئیس سازمان میباشد.

ماده ۹–حدود خدمات مشاوران حقیقی:

۱- انجام خدمات مطالعاتی، طراحی و نظارت بر اجراو بهره برداری طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۲- برآورد، تهـیه صورت وضعیت و رسیدگی به صورت وضعیت، تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرائی .

۳- تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه .

۴- انجام خدمات تحقیقاتی طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۵- بررسی و اعلام نظر در مورد مسائل قراردادی و حل اختلاف در مورد خدمات مـشاوره ای و پیمانکاری فیمابین کارفرما و مجری .

۶- عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها .

۷- بررسی واظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده و یا در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها .

۸- توجیه فنی و اقتصادی طرحها .

۹- ارایه خدمات مهندسی ارزش با توجه به گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۱۰- همکاری با شرکت ها و مؤسسات مهندسین مشاور کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه مطالعه، طراحی و نظارت در طرحها و پروژه ها

ماده ۱۰- حدود خدمات مشاوران حقوقی

۱- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه (فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.

۲- مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

۳- مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی

۴- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

۵- طراحی مفهومی ، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶- کنترل و تضمین کیفیت مهندسی

۷- نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

۸- برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹- خدمات مهندسی ارزش

۱۰- طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت

۱۱- خدمات مدیریت و مدیریت طرح

۱۲- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۳- پایش و ارزشیابی طرحها

۱۴- خدمات مطالعات آماری

۱۵- تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه

۱۶- عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها

۱۷- اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها

۱۸- خدمات جنبی

ماده ۱۱- مدارک مورد نیاز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی:

۱- تکمیل فرم تقاضا و تعهدات

۲- تکمیل فرمهای ضمیمه تقاضا ( مشاوران حقیقی ۱ الی ۴ و مشاوران حقوقی ۱ الی ۶ )

۳- ارائه مدارک مورد درخواست

۴- ارائه مستندات سوابق کاری

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل :

– دو قطعه عکس ۴×۳ ( برای مشاوران حقیقی )

– تصاویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی ( برای مشاوران حقیقی و کلیه عوامل انسانی مشاوران حقوقی )

– فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه رتبه بندی

– تصاویر سوابق کاری مطابق با موارد ذکر شده در فرمهای مربوطه که می بایست مرتبط با بخش کشاورزی بوده و مورد تائید کمیته رتبه بندی استان نیز قرار گیرد.

تبصره ۲- در صورت نیاز، کمیته رتبه بندی استان می تواند نسبت به استعلام صحت مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.

تبصره ۳- در صورتیکه متقاضی مدارک مورد نیاز را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید، کمیته رتبه بندی استان میتواند از طریق سازمان استان موضوع را جهت پیگیری قانونی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع نماید .

ماده ۱۲– ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقیقی:

۱- مقطع تحصیلی

الف – لیسانس ۴۰ امتیاز

ب – فوق لیسانس ۶۰ امتیاز

ج – دکتری۸۰ امتیاز ( دکتری تخصصی )

۲- تجارب مفید و موثر بشرح جدول شماره ۱

تبصره – چنانچه فاصله بین لیسانس و فوق لیسانس بیشتر از دو سال باشد. اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر دو سال محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود و همچنین اگر فاصله بین فوق لیسانس و دکتری بیشتر از چهار سال باشد اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر چهار سال، محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود.

۳- آزمون ادواری حداکثر ۱۰ امتیاز گواهی قبولی هر آزمون ۵ امتیاز مشروط به اینکه توسط سازمان برگزار شده باشد.

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات آزمون ادواری برای درندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ یک مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود.

۴- سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور حداکثر ۴۰ امتیاز ( به آزاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز)

۵- سوابق مدیریت حداکثر ۴۰ امتیاز بشرح زیر ( بعد از اخذ مدرک کارشناسی )

الف – سوابق مدیریت در سطح کارشناس مسئول به ازاء هر سال ۱ امتیاز

ب – سوابق مدیریت از سطح رییس اداره تا مدیر کل و پستهای هم ردیف با آنان به ازاء هر سال دو امتیاز

ج – سوابق مدیریت از سطح مدیر کل به بالا و پستهای هم ردیف با آن به ازاء هر سال ۳ امتیاز

د – سوابق مدیریت در سطح شرکتهای مهندسین مشاور رتبه ۳ به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه۲ به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه یک به ازاء هر سال دو امتیاز

۶- طی دوره های آموزشی پس از اخذ مدرک کارشناسی ( بازآموزی و نوآموزی علمی وعملی بمدت ۴۰۰ ساعت ) حداکثر ۴۰ امتیاز (هر ۱۰ ساعت یک امتیاز )

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات دوره آموزشی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ چهار مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود.

۷- مقالات علمی حداکثر۴۰ امتیاز بشرح زیر:

الف – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی به ازاء هر مقاله ۵ امتیاز

ب – امتیاز مقاله علمی ترویجی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی داخلی و خارجی هر مقاله ۳ امتیاز

ج – امتیاز مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله ۲ امتیاز

د – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر مقاله ۱ امتیاز

ه – خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله یک امتیاز

و – امتیاز مقاله صددرصد مستخرج از رساله ( پایان نامه ) هر مقاله یک امتیاز

تبصره – احتساب امتیازات بندهای مذکور به تشخیص کمتیه رتبه بندی استان می باشد .

۸- تحقیقات، تألیفات ، ترجمه ها و طرحهای ارزنده قابل اجرا حداکثر۳۰ امتیاز بشرح زیر :

الف – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر به ازاء هر ترجمه ۲ امتیاز

ب – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات تخصصی داخل کشور به ازاء هر ترجمه ۱ امتیاز

ج – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر ترجمه ۵/۰ امتیاز

د – امتیاز طرحهای ارزنده که بصورت ابتکار نوآوری و کار جدید برای اولین بار در کشور انجام گرفته باشد بر حسب اهمیت هر طرح ۵ امتیاز با ارائه مدارک ثبت اختراع یا گواهی مؤسسات تحقیقاتی ذیربط.

هـ – امتیاز تألیف کتاب چاپ شده که حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده باشد بر حسب نوع، موضوع و کیفیت نگارش هر تألیف ۵ امتیاز

و – امتیاز تحقیقات مبتنی بر کار پژوهش در ابعاد پایه ای، کاربردی و توسعه ای بازائ هر مورد پنج امتیاز

ز – امتیاز ترجمه چاپ شده یک کتاب مرتبط با تخصص فرد ۲ امتیاز

ح – امتیاز گزارش طرحهای تحقیقاتی به ازاء هر گزارش ۵ امتیاز با تأئید مؤسسه تحقیقاتی معتبر.

تبصره – احتساب امتیاز بندهای فوق به تشخیص کمیته رتبه بندی استان می باشند .

۹- سوابق شرکت در کنفرانسها، سمینارها حداکثر ۵ امتیاز بشرح زیر است :

الف –امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای ملیبه ازاء هر مورد حضور ۵/۰ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار.

ب – امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی به ازاء هر مورد حضور ۱ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار.

۱۰- محاسبه امتیاز معدل دوره تحصیلی بشرح زیر تعیین میگردد .

الف – معدل ۱۴ تا ۱۶ ۵ امتیاز

ب – معدل بالای ۱۶ تا ۱۸ ۱۰ امتیاز

ج – معدل بالای ۱۸ تا ۲۰ ۱۵ امتیاز

تبصره– امتیازات فوق برای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه و به کلیه فارغ التحصیلان دوره دکتری که فاقد معدل هستند حداکثر امتیاز تعلق می گیرد.

۱۱- محاسبه امتیاز برای نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی براساس تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بشرح زیر تعیین می گردد.

الف – نفر اول ۱۵ امتیاز

ب – نفر دوم ۱۰ امتیاز

ج – نفر سوم ۵ امتیاز

۱۲- احتساب ۱۰ امتیاز برای برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی

(جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و …) با تأیید و معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری.

۱۳- طی دوره آموزشی حداقل بمدت ۳۰ ساعت برای مشاوران حقیقی، با سابقه کار تجربی کمتر از ۳ سال الزامی می باشد .

ماده ۱۳-چنانچه مشاور حقیقی، متقاضی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در سایر رشته ها یا

گرایش های تحصیلی بغیر از رشته یا گرایش مندرج در مدرک تحصیلی خود باشد با داشتن مجموع شرایط زیر می تواند برای رشته یا گرایش تحصیلی مورد نظر درخواست خود را ارائه کند:

۱- ارائه گواهی قبولی در آزمون ادواری در رشته یا گرایش تحصیلی مورد تقاضا.

۲- ارائه گواهی آموزشی غیر تکراری ( از نظر محتوی و عنوان آموزش ) در زمینه رشته یا گرایش مورد تقاضا به میزان ۳۰۰ ساعت.

۳- ارائه گواهی مستند در خصوص اشتغال به کار عملی در عرصه ها و واحدهای تولیدی فعال و دستگاههای اجرائی مرتبط با رشته یا گرایش مورد تقاضا حداقل بمدت ۱۰ سال.

ماده ۱۴- مشاوران حقیقی فقط برای عناوین رشته ها و گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری می توانند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کنند.

ماده ۱۵- هر مشاور حقیقی فقط برای یک رشته یا گرایش تحصیلی می تواند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کند.

ماده ۱۶ – ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقوقی بشرح زیرمیباشد :

۱- وضعیت تحصیلات مدیر عامل واعضاء هیئت مدیره و افراد فنی مشاوران حقوقی براساس بند ۱ ماده ۱۲ .

۲- تجارب مفید ومؤثر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و افراد فنی در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور براساس جدول شماره ۱ با لحاظ نمودن ضرائب مربوط به جدول شماره ۲

۳- امتیاز سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت حداکثر ۲۰۰ امتیاز ( به ازاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز ) به تشخیص کمیته رتبه بندی استان .

۴- میزان امتیاز امکانات و تجهیزات شرکت حداکثر ۱۰۰ امتیاز به تشخیص کمیته رتبه بندی استان به شرح جدول شماره ۳٫

تبصره ۱- مشاوران حقوقی رتبه ۳ حداقل باید دارای یک مشاور حقیقی عضو با رتبه ۲ مشاوران حقیقی موضوع ماده ۴ این شیوه نامه باشند .

تبصره ۲–  امتیاز اخذ رتبه به شاغلین نیمه وقت تعلق نمی گیرد . ، لذا افراد فنی امتیازآور مشاوران حقوقی لازم است بطور تمام وقت در شرکت یا مؤسسه مهندسین مشاور حضور داشته باشند.

تبصره ۳- ارقام مطروحه در بند ۳ سالانه برابر با نرخ رسمی افزایش حقوق و دستمزد افزایش می یابند.

ماده ۱۷ –مشاوران حقوقی مکلف هستند  هر نوع تغییر دراعضا ، کارمندان و شرایط واحد خود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمایند . چنانچه تغییرات اعلام شده در رتبـه و صلاحیت شرکت مربوطه تغییری ایجاد نماید  سازمان موارد را به شرکت مهندسین مشاوراعلام خواهد نمود .

تبصره -در حالتی که واحد مزبور کار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعیـت صلاحیت و رتبه خـودرا با صلاحیت و رتبه ای که با توجه به شرایط و افراد قبلی اخذ  نموده بود تطابق دهد.

ماده ۱۸- مشاوران حقیقی و حقوقی باید موارد این شیوه نامه و آیین نامه هائی که  به تبع این شیوه نامه توسط سازمان مرکزی صادر می گردند  را رعایت نمایند .

تبصره –در صورت عدم رعایت  مفاد این ماده مراتب  تـوسـط سـازمـان استان برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع می گردد .

ماده ۱۹ – مشاوران حقیقی و حقوقی مکلفند اطلاعات خواسته شده شامل شرایط کار در دست اجرا، گزارشهای پیشرفت کار مورد قرارداد و نتایج حاصل از انجام خدمات و نیز وضعیت خود ( اطلاعات مطرح در ماده ۱۷ این شیوه نامه) را در مهلت های معین به سازمان استان ارسال دارند . در صورت عدم ارسال اطلاعات به موقع و یا عدم رعایت مقررات مذکور، موضوع توسط سازمان استان جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع خواهد شد .

ماده ۲۰ – سازمان مرکزی و سازمان استان عملکرد مشاوران حقیقی و حقوقی را در برش های زمانی معین مورد ارزشیابی قرار میدهند.نحوه ارزشیابی مطابق دستورالعملی است که با نظر سازمان مرکزی و تصویب هیئت عالی تهیه  میگیرد.

تبصره– نتایج حاصل از ارزشیابی در تعیین میزان صلاحیت و ارجاع کار به مشاوران حقیقی و حقوقی مورد استـفــاده قرار میگیرد .

ماده ۲۱- مشاوران حقوقی در گروههای تخصصی به شرح زیر رتبه بندی می گردند :

۱- دام و طیور

۲- جنگل ، مرتع و آبخیزداری

۳- شیلات و آبزیان

۴- محیط زیست

۵- زراعت و باغبانی

۶- آب و خاک وامور زیربنائی و مکانیزاسیون

۷-علوم وصنایع کشاورزی

۸-آموزش ، ترویج ، پژوهش و فن آوری

۹- پارک و فضای سبز

۱۰- گیاه پزشکی

۱۱- گلخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

تبصره ۱- حداقل افراد فنی لازم باید  طوری گزینش شوند  که از هر رشته تحصیلی یک نفر در گروه افراد فنی  موردنیاز حضور داشته باشد . (با احتساب کارشناس حقیقی عضو برای مشاوران حقوقی رتبه ۳)

تبصره ۲- کمیته های رتبه بندی استان در صورت لزوم ، موضوع تشخیص و تعیین رشته یا  گرایش های تحصیلی هم عرض و مشابه بخش کشاورزی را با کسب نظر سازمان مرکزی مورد اقدام قرار خواهند داد.

ماده ۲۲–  میزان ریالی بیشینه و کمینه  هر کار  و تعداد کار برای هر رتبه و پایه و حداکثر و حداقل ریالی حق الزحمه متعلـقه به مشاوران حقیقی و حقوقی سالانه توسط شورای مرکزی  مشخص خواهد شد.

ماده ۲۳-این شیوه نامه  در۲۳ ماده ۱۰۹ بند و ۳۱ جزءو۲۴ تبصره در جلسه مورخ ۲/۷/۹۲ به تصویب هیئت عالی رتبه بندی رسیده است .ب/۳۱/۶/۹۲

 پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next