اخذ کد اقتصادی جدید

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از شروع فعالیت شرکت خود باید نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند.

پس از مراجعه حضوری مودی به اداره مالیاتی ابتدا یک کد ۱۲ رقمی به مودی اعلام می گردد که مودی می بایست در اسرع وقت به سامانه اینترنتی اداره مالیاتی مراجعه و نسبت به دریافت کد جدید ۱۶ رقمی اقدام نماید.

 

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی

  • فرم اطلاعات هویتی شخص
  • کپی شناسنامه
  • فیش بانکی
  • مجوز یا اسناد فعالیت
  • سه قطعه عکس
  • کپی کارت اقتصادی یا فیش کامیوتری(برای دارندگان کد اقتصادی)

 

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی

  • فرم اطلاعات هویتی شرکت یا موسسه
  • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
  • کپی کارت اقتصادی یا فیش کامیوتری(برای دارندگان کد اقتصادی)
  • فیش بانکی

 

 

 

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next