اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو در موسسه عماد

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو شامل پروسه زمانبری است که شرکتها و موسسات با صرف زمان و هزینه اقدامات لازم را برای اخذ گواهینامه ایزو مبذول نمایند.

مرحله اول:

برگزاری جلسه توجیهی مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاه سازی مسئولیت آنان از شروع مشاوره تا اخذ گواهینامه ایزو

 

مرحله دوم:

ارائه راهکار اجرایی برای مستقر کردن سیستم و مشخص کردن مسئولیت کلیه اشخاص

 

مرحله سوم:

اجرای جلسات آموزشی عمومی و تخصصی

 

مرحله چهارم:
تشخیص فرآیند ها ، اهداف ، ماموریت ها و تدوین مستندات مرتبط با سازمان مانند نمودار فرآیند ها ، تنظیم نظامنامه ، روش های اجرایی، دستورالعمل های فرایند كاری

 

مرحله پنجم:

پیاده سازی مستندات ، تنظیم ماموریت و راهکار رسیدن به اهداف که این گام می بایست با نظارت مدیریت ارشد سازمان یا نماینده وی صورت پذیرد.

 

مرحله ششم:
پیش ممیزی یا ممیزی داخلی و بررسی فرآیند ها
مرحله هفتم
برگزاری جسله ممیزی اصلی سازمان

این گام ، آخرین گام از اجرای نظام مدیریت كیفیت در سازمان می باشد . در این گام ممیز شركت صادر کننده گواهینامه بعد از اعلام آمادگی و تعیین زمان برگزاری جلسه در محل سازمان درخواست کننده، حضور به عمل می آورد . اگر راهکار های مورد نیاز ، مطابق با استاندارد تدوین گردد و پیاده سازی و مستند شود ، سازمان موفق به دریافت گواهینامه مورد درخواست خواهد شد، در غیر این صورت مدت زمانی جهت اصلاح کمبود های سازمان مشخص و پس از آن جلسه دوم ممیزی برگزار می گردد .
نکته:
کلیه گواهینامه های صادر شده توسط سازمان جهانی استانداردسازی سه سال اعتبار دارد و در طول این مدت با توجه به سیاست های شرکت گواهی دهنده،  ۱ یا ۲ جلسه در سال ممیزی های مراقبتی برگزار می گردد .

 

لیست برخی از گواهینامه های مد نظر

  • گواهینامه مدیریت کیفیت                                  ISO 90001
  • گواهینامه زیست محیطی                                 ISO 14001
  • گواهینامه مدیریت انرژی                                     ISO 5001
  • گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط زیست        OHSAS 18001
  • گواهینامه رضایت مشتری                                 ISO 10004
  • گواهینامه آموزشی                                          ISO 10015

 

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next