تجارت بین الملل

تجارت بین المللی

تجارت بین المللی همان روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشوری را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات و نیاز مندیهای خود رابدون داشتن روابط تجارتی به صورت کامل برآورده کند . بنابراین ناگزیراست برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با دیگر کشورها برقرار کند، پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل منافع و سود آوری بیستر می باشد، امروزه تجارت بین الملل شکل پیشرفته و مدرن تری به خود گرفته و سهولت های را برای روابط تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها با پیشرفت تکنولوژی سرعت بیشتری به خود گرفته و اثرات بسیاری درقسمت عرضه و تقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گذاشته است.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next