تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت دوره های سه ماهه و در پایان هر فصل اظهار میشود .

و صرفا تا ۱۵ ماه بعد فرصت رد کردن اظهارنامه و پرداخت آن وجود دارد .

سال ۹۵ مالیات بر ارزش افزوده ۹درصد است که  ۳% آن مربوط به سهم عوارض و ۶% آن مربوط به مالیات می باشد.

 

مودیان محترم در پایان هر سه ماه می بایست پس از وارد سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس  www.evat.ir  شده و اظهارنامه خود را ثبت نمایند.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next