ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد.تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.

کلیه امور ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت شامل :

 • صورتجلسه تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره
 • صورتجلسه تغییر نام شرکت
 • صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت
 • صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت
 • صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید
 • صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
 • صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود
 • صورتجلسه هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضائ در شرکت
 • صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييرياالحاق مواردي به موضوع
 • صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييريااصلاح بعضي ازموا د اساسنامه
 • صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تاسيس شعبه

در موسسه حقوقی عماد به صورت کاملا تخصصی انجام می گیرد.پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next