ثبت علامت تجاری بین المللی

ثبت علامت تجاری بین المللی

مالک و صاحب علامت تجاری برای ثبت علامت تجاری بین المللی دیگر احتیاج به ثبت در تک تک کشورهایی که عضو پروتکل مادرید هستند ندارد و با یکبار ثبت علامت تجاری بین المللی در سیستم مادرید به منزله آن است که روند ثبت علامت تجاری خود را در تمامی کشورهای عضو مادرید انجام داده است.

ثبت بين المللي براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد

سیستم مادرید سیستمی است که تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه را تشکیل دادند که طبق مفاد این اتحادیه کلیه کشورهای عضو دیگر احتیاجی به ثبت برند و علامت تجاری خود در تک تک کشورها ندارند و تنها با یکبار ثبت بیت المللی علامت تجاری در سیستم مادرید می توانند از مزایای ثبت مادرید بهره مند گردند.

سیستم مادرید جهت حمایت از مالکیت صنعتی در چهارچوب کنوانسیون تشکیل گردیده است, این سیستم شامل دو معاهده می باشد: موافقتنامه سال ۱۸۹۱ و پروتکلی که جهت تصویب مصوبه در سال ۱۹۸۹ به ثبت رسید که از جمله معاهده های قرارداد بین المللی مادرید است. کشورهای عضو این سیستم ۸۵ کشور به همراه دفاتر منطقه ایی می باشد که ایران نیز جزئی از این کشورهاست.

لازم به ذکر است كه درخواست ثبت بين المللي فقط از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و برای ثبت باید به كشور مبداء مراجعه نمود.

مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری

۱-ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
۲-ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
۳-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
۴-ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
۵-تکمیل فرم مخصوص لاتین
۶-ارائه برگ محاسبه هزینه ها
۷-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللیپاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next