جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس مجوزی است که از طرف وزارت صنایع و معادن برای تاسیس یک واحد تولیدی یا مونتاژکاری اعطا می گردد.

کلیه شخصیتهای حقوقی و حقیقی می بایست قبل از تاسیس واحد تولیدی خود نسبت به اخذ مجوز خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

از مزایای اخذ جواز تاسیس، واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شرایط مناسب ( ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد مابقی بدون بهره و در اقساط ۳۶ ماهه) می باشد.

از محدودیت های اخذ جواز تاسیس، عدم  اعطای جواز در  محدوده   ١٢٠ کیلومتری تهران به جز صنایع صنایع غذایی می باشد.

 

مراحل صدور جواز تاسیس

  • تهیه طرح توجیهی (Business Plan) توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی عماد مطابق با چارچوب و ضوابط بانکی کشور
  • ثبت درخواست و تکمیل فرم جواز تاسیس از طریق حساب کاربری موسسه حقوقی عماد در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • ارائه یک نسخه از آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه توسط موسسه حقوقی عماد
  • بررسی درخواست در کمیته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
  • بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و کامل نمودن فرم مرتبط
  • شرکت مدیر تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی در دوره آموزشی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار می شود.
  • دریافت گواهی تحقیق و توسعه
  • (گواهی تحقیق و توسعه، مدرکی است که بعد از بررسی کارشناسی و در صورت دارا بودن  شرایط از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به صدور می رسد  و مدت اعتبار آن دو سال می باشد)
  • صدور جواز تاسیس

تفاوت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری 

جواز تاسیس سندی است که بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای یک محصول است و پیش از تاسیس یک واحد صنعتی صادر می شود، در حالی که پروانه بهره برداری سندی است که نشاندهنده نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک محصول در مکانی مشخص است و پس از تاسیس واحد صنعتی و پیش از شروع تولید صادر می شود.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next