دفاتر قانونی شرکتها

دفاتر قانونی شرکتها

دفاتر پلمپ و دفاتر قانونی شرکتها از آن جهت مورد توجه است که باید دفاتر پلمپ طی یک زمان خاص تحویل اداره دارایی شوند, تا از طریق دفاتر پلمپ, حساب مالیاتی شرکت محاسبه شود, نحوه نگارش و تحریر این دفاتر باید به درستی انجام شود و هیچگونه قلم خوردگی و خط خوردگی نباید در دفتر وجود داشته باشد.
عبارتند از دفتر روزنامه و دفتر کل
در تحریر دفاترپلمپ باید دقت شود که قبل از تاریخ پلمپ چیزی در دفاتر ثبت نشود. ( تاریخ پلمپ در صفحه اول و آخر دفاتر مشخصه) چرا که بحث تقدم در ثبت پیش میاد (قابل توجه کسانی که قبل از سال دفاتر رو پلمپ نکردن)
دفاتر نباید دارای قلم خوردگی و یا پاک شدگی و یا تراشیدگی باشد. در صورت اشتباه در تحریر باید با شیوه درست اون رو اصلاح کرد. یعنی قلم قرمز نباید حتی یک سطر از دفتر بین اسناد خالی بماند.هر چند که پایان صفحه باشد و فقط بخش از یک سند در آن جای میگرید.
از تحریر بین سطور خودداری شود
بهتر است دفاتر با رنگ مشکی تحریر شوند.

تحریر دفتر روزنامه

دفتر روزنامه از روی اسناد حسابداری و به ترتیب تاریخ نوشته میشوند. قابل ذکره که اسناد حسابداری باید بر اساس تاریخ و به ترتیب شماره مرتب بشوند و سپس در دفتر روزنامه ثبت شوند.
باید دقت شود که در زمان انتقال هر سند به دفتر روزنامه ، ابتدا حسابهای بدهکار شده و سپس حسابهای بستانکار شده در سند وارد دفتر شوند
حسابهای بدهکار در سمت راست ستون شرح و درج مبلغ در ستون بدهکار
حسابهای بستانکار بعد از حسابهای بدهکار ، در سمت چپ ستون شرح (شروع از وسط ستون شرح) و درج مبلغ در ستون بستانکار
جمع ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه بعد از هر سند باید برابر باشد.

تحریر دفتر کل

دفتر کل از روی دفتر روزنامه تحریر میشود بدین صورت که به ازای هر حساب کل یک صفحه جداگانه در دفتر کل اختصاص داده و اطلاعات مربوطه را به ترتیب تاریخ و سند تفکیک کرده و اقلام بدهکار هر حساب را در ستون بدهکار آن حساب در دفتر کل و اقلام بستانکار را در ستون بستانکار آن حساب در دفتر کل وارد می کنیمپاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next