علائم تجاری غیر قابل ثبت

 علائم تجاری غیر قابل ثبت

علائم تجاری غیر قابل ثبت از آن جهت مهم است که برای دانستن انتخاب نام مناسب برای ثبت برند و ثبت علامت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و به ما کمک می کند تا انتخاب ثبت برند بهتری داشته باشیم.

واژه‌های عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه‌های عام برای این محصول است.

واژه‌های توصیف کننده. اینها کلماتی هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می‌کند.در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» به احتمال مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند. در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است.

علائم گمراه کننده (فریب دهنده): علائم تجاری هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول گمراه می‌کند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان به احتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است).

علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند. بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولآ قابل ثبت نیستند.

طبق ماده ۳۲ قانون علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:

الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي  كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.

و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ  ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری

تحویل  اظهارنامه ثبت علامت تجاری تنها از طریق اداره علایم تجاری به روش فایل الکترونیکی میسر می باشد و درخواست کنندگان ثبت علامت تجاری قادرند اظهار نامه خود را تسلیم اداره مالکیت صنعتی نمایند. همچنین می توانید با امضای وکالت نامه و تحویل پرونده به موسسه ثبت شرکت عماد کلیه مراحل ثبت علامت تجاری خود را از طریق این مجموعه انجام دهید.

مدارك مثبت هويت متقاضي

الف) شخصیت های  حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) شخصیت های  حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء

مدارك نماينده قانونی:

درشرایطی که متقاضی ثبت علامت تجاری نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …)میباشد مدارک او نیز می بایست پیوست بشود.

نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از ثبت علامت تجاری درخواستی حداکثر می بایست  درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر باشد.

در حالتی که نشان تجاری دو بعدی باشد ارائه آن می بایست  به شکل نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به شکلی که از شش زاویه مختلف تهیه و درنهایت یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامیست.

تحویل  مدارک مبنی بر عملکرد در حوزه مربوط به عنوان نمونه مجوز اعلامیه تأسیس از وزارت صنایع یا کسب پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…

استفاده از حق تقدم در حالتی که متقاضی ثبت علامت تجاری قصد داشته باشد که برمبنای  تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور،از مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) مستفاد گردد باید مدارک مورد ارتباط را در زمینه حق تقدم مصادف  با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تحویل بدهند.

نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی

الف) هزینه اظهارنامه ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبت علامت تجاری بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی

۲۱۰۳۳۱۰۰۰۰۰۴۲۱۰۳۳ نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

اعتراض به رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری

بر اساس  ماده ۳۷ قانون هر شخص ذی صلاح  قادر است   تا سقف  مدت سي روز از تاريخ منتشر شدن  آگهي‌تقاضای ثبت علامت تجاری اعتراض خود را دال بر عدم رعايت مفاد بند ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره علائم تجاری تحویل بدهند.

اداره علائم تجاری کپی نامه اعتراض را به متقاضي ارئه كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام دارد. متقاضي درحالت تأكيد بر تقاضای ثبت علامت تجاری خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت تقاضای ثبت علامت تجاری وي دریافت شده تلقي خواهد شد.

اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره علائم تجاری رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

وفق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضای ثبت علامت تجاری اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۳۰ روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده ۳۰و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌ نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌ نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت علامت تجاری با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره – مهلت‌رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت علامت تجاری و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت علامت تجاری كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده ۱۲۴ اين آيين‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع  ثبت علامت تجاری تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

چنانچه متقاضي بطور کتبی به اعتراض معترض رسیدگی کند  درخواست او براي ثبت برند رد شده تلقي مي‌گردد و مراتب بطور کتبی  به معترض اطلاع رسانی مي‌شود تا چنانچه  نشان تجاری وي به ثبت نرسیده باشد ، بر مبنای  اظهارنامه ‌اي كه مصادف  با اعتراض تسليم شده باشد نسبت به ثبت آن اقدام نماید . در حالت  عدم تمكين متقاضي، اداره ثبت علائم تجاری مراتب را طی  ۱۰ روز به معترض بیان كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از راه اداره ثبت علائم تجاری تحویل كميسيون موضوع ماده ۱۷۰اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض بر ادعاي داشتن  حقوقی، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي می باشد كه اظهارنامه ثبت برند آن تحویل مرجع ثبت شده  ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه نشان تجاری  به شکلی قانونی  قابل ثبت نباشد. در اين فرضیه  نیازمند تسليم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– چنانچه در اظهارنامه ثبت علامت تجاری تحویل داده شده  به هر علتي به ثبت برندمنتهی نگردد وجوه پرداختي از اين حیث، قابل بازگشت نخواهد بود.

تبصره ۲- در شریط رد شدن  اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل پرداخت نمی باشد.

تبصره ۳- اگر معترض ساکن ايران باشد،‌مهلت‌ ذکر شده در اين ماده به دو برابر افزايش خواهد داشت.

مراحل ثبت علامت تجاری

در این متن مراحل ثبت برند و ثبت علامت تجاری توسط خود شخص توضیح داده شده است.در صورتی که شخصا مراحل  ثبت برند و علامت تجاری را انجام می دهید موارد فوق را دقت نمایید.در غیر این صورت می توایند کلیه مراحل ثبت برند و علامت تجاری خود را به مجتمع ثبت برند عماد واگذار نموده و بعد از اعلام نتیجه ثبت برند پرونده ثبتی خود را از ثبت عماد دریافت نمایید.

جهت به  ثبت رساندن اظهارنامه و مراحل ثبت علامت تجاری اضافه کالا / خدمات / طبقات یا تغییر علامت نیاز  است که اول به شکل حضوری اطلاعات پرونده پیشین خود را کامل کرده و شماره اظهارنامه اینترنتی و رمز را از مسئول مربوطه دریافت نمایید ، پس از آن با بهره مندی  از شماره اظهارنامه اینترتی و رمز دریافت شده، در محل کار و یا منزل خود برای  به ثبت رساندن  اظهارنامه و مراحل ثبت علامت تجاری اقدام نمایید.

نکته: تحویل  اظهارنامه و مراحل ثبت علامت تجاری تنها از راه  فایل اینترنتی  میسر می باشد.متقاضیان ثبت علامت قادرند  از راه سایت اداره مالکیت صنعتی

اظهار نامه را تسلیم بنمایند. یا می توانید از کارشناسان مجرب موسسه عماد درحوزه های ثبتی کرج و تهران و همچنین مراکز استانهای کشور اطلاعات لازم را کسب نموده و کلیه مراحل ثبت علامت تجاری در کرج و تهران خود را جهت ثبت برند به موسسه عماد واگذار نمایید.

بعد از به  ثبت  رساندن اظهارنامه ثبت علامت تجاری برای  پیگیری پروسه ی  اقدامی ترجیحا از بخش ” اداره ثبت علائم تجاری ”  پیگیری اظهارنامه و چکیده  پرونده علامت اقدام نمایید و یا در غیر اینصورت با گرفتن  پیام کوتاه  بعد از ثبت اظهارنامه در بستر اینترنت  و همینطور نامه الکترونیکی (e-mail ) از سامانه ثبت علامت در راستای  دریافت اظهارنامه و ضمیمه آن اقدام کنید.

نکته: چنانچه بعد از تحویل  اظهارنامه و الصاقات آن اس ام اس یا ایمیل  ارسال نشود قطع به یقین  شماره تلفن همراه اعلامی به اشتباه  تایپ شده است.

بررسی مقدماتی

الف – کامل نبودن  مدارک و ضمائم اظهارنامه و لزوم  اصلاح وکامل کردن:

بعد از وارسی اولیه اظهارنامه ثبت علامت تجاری و ضمائم آن از حیث ظاهری  در شرایطی که اظهارنامه و ضمائم آن با قوانین  و آئین نامه اجرایی آن مطابقت نداشته باشد کارشناس برابر قوانین اقدام به صدور اخطار رفع نقص می نماید . اخطار رفع نقص در دنیای مجازی  شما ارسال می شود و از زمان  ارسال ایمیل  یا پیامک متقاضی طی ۳۰ روز   مهلت دارد تا  برای  تدوین یا کامل نمودن  مندرجات مراحل ثبت علامت تجاری و مدارک و ضمائم مبادرت بورزد  در غیر این صورت اظهارنامه بی اعتبار تلقی می شود.

سپس جهت برطرف کردن نقص در قسمت خدمات الکترونیک درخواست خود را تدوین وتکمیل می نماییم.

در شرایطی که طی ۳۰ روز متقاضی نتواند درخواست مراحل ثبت علامت تجاری را  تکمیل و به  ثبت برساند قادر است با ذکر دلایل خود در صورت تشخیص اداره مالکیت صنعتی تمدید مهلت را خواستار گردد.

کامل  بودن مدارک و ملحقات  اظهارنامه و مراحل ثبت علامت تجاری

در حالیکه اظهارنامه و ضمیمه های آن کامل باشد شبیه قانون ثبت  اختراعات ،طرح صنعتی و نشان تجاری و قوانین اجرایی آن منتظم گردیده باشد کارشناس بر مبنای  همه ی واژه ها  و اعداد و تصاویر مد نظر را در سیستم جستجو نموده و در حالیکه  سابقه ای مقارن  علامت مد نظر متقاضی در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره علامت به چشم بخورد یا نشان مورد تقاضا  از مصداق های  نشان های غیر قابل ثبت باشد  به اخطار رد مشروط یا مطلق منجر  می گردد.

اگر  پیشینه ای  شبیه نشان  مورد تقاضا نباشد یا پیشینه مصداق  نشان ها غیر قابل ثبت نباشد مراتب  به آگهی تقاضای ثبت علامت (آگهی نوبت اول ) منتهی گردیده و تقاضا کننده در زمان دریافت  آگهی ذکر شده  کپی برابربا اصل مدارک اسکن شده و پرینت فرم اظهارنامه الکترونیکی فایل شده به همراه ۱۰ گزینه نشان  و یک عدد پوشه و رسید پرداخت هزینه و یا پرینت پرداخت الکترونیکی که به  متقاضی در صورت درج  در قسمت پرداخت الکترونیکی درگاه بانک ملی و احراز کارشناس پرونده از بخش پاسخگویی و اعلام نتیجه به کارشناس مربوطه تسلیم و بعد از دریافت تائید لازم از کارشناس توسط مسئول اداره به امضاء رسانده می شود  و در نهایت  نسخه فیزیکی آگهی مذکور را به روزنامه رسمی کشور واقع در میدان امام خمینی خیابان بهشت طبقه اول تحویل می نماید.

قوانین و مقررات ثبت علامت تجاری،نشان تجاری و ثبت برند

ماده۳۰ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

علامت‌ ،علایم جمعي و اسم  و برند تجاري عبارتند از:

الف ـ نشان به معنای  هر نشان بصری ست  كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم جدا  سازد.

ب ـ نشان جمعي يعني هر علامت بصری  كه تحت نام نشان جمعي در اظهارنامه به ثبت میرسد و قادر است که  مبدأ و يا هرگونه ویژگی های  ديگر همچون ویژگی کیفی  كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين علایم زیر نظر دارنده نشان ثبت شده جمعي   استفاده مي‌كنند را مجزا سازد.

ج ـ اسم وبرند تجارتي به معنای  اسم يا عنواني ست  كه معرف و مبین شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

ماده۳۱ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

حقوق منحصربفرد  استعمال  از يك نشان تجاری به شخصی تعلق دارد كه آن نشان را براساس ضوابط اين قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده۳۲ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

 علامت درموارد زير قابل ثبت نيست:‌

الف ـ قادر نباشد كالاها يا خدمات يك مؤسسه را ازدیگر  كالاها و خدمات مؤسسات  متمايز سازد.

ب ـ بر خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد..

ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د -عين يا تقليد نشان نظامی پرچم ، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ مشابه  يا به طرز منحرف کننده ای  عین يا ترجمه يك نشان  يااسم تجاري باشد كه جهت همان كالاها يا خدمات مشابه  به مؤسسه ديگري در ايران تعلق دارد که معروف می باشد.‌

و ـ مشابه يا عین آن پیش از این براي خدمات غيرمشابه ثبت و  به شهرت رسیده اند . به این شرط که  عرفاً بین استفاده از نشان و دارنده آرم مشهور رابطه وجود داشته و ثبت آن به منفعت مالک علامت پیشین صدمه وارد نسازد.

ز ـ مشابه نشانی باشد كه پیش از این به اسم دارنده  ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده۳۳ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

اظهارنامه ثبت‌ نشان تجاری به نمونه نشان تجاری  وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت  تجاری براي آنها درخواست شده و برمبنای طبقه‌ بندي قابلیت اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي دارد، به اداره ثبت علائم تجاری تحویل داده مي‌شود. پرداخت حق الثبت  علامت ،برندو نشان تجاری بر عهده متقاضي است.‌

ماده۳۴ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

درحالتی  كه اظهارنامه ثبت علامت تجاری در برگیرنده ادعاي حق تقدم به شرحی که ذکر شد در كنوانسيون پاريس جهت پشیبانی از مالكيت صنعتي باشد كه به واسطه ی متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون درخواست گردیده باشد برمبنای  مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي‌شود.

ماده۳۵ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

تقاضا کننده قادر است تا زماني كه اظهارنامه او هنوز به ثبت نرسیده آن را دریافت كند.

ماده۳۶ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

اداره مالكيت صنعتي‌ اظهارنامه ثبت برند را از نظرمنطبق بودن  با شروط و ضوابط مندرج در اين قانون بررسي و درحالتی که  نشان تجاری  را دارای قابلیت  ثبت بداند، مجوز  انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.

ماده۳۷ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

هر شخص دارای صلاحیت قادر است حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌ تقاضای ثبت علامت تجاری اعتراض خود را دال بر تبعیت نکردن از  مفاد بند “الف” ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد.

ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌ صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد

ـ اگر متقاضي ثبت برند يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت تجاری را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده۳۸ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌  تجاری متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برند برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌ انجام شده‌ دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌ ،علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است‌ به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تجاری تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.

ماده۳۹ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را تایید و آگهي مربوط به ثبت  را منتشر و گواهينامه ثبت برند را به ‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد.

ماده۴۰ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

حقوق ناشي از ثبت علامت‌ تجاری مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:‌

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت‌ مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.

ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه‌ موجب گمراهي عموم مي‌گردد.

ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌ تجاری اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت تجاری یا ثبت برند ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.

ماده۴۱ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت  تجاری را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند ” الف‌ ” ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است.‌

ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.

هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است‌ آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌ مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است‌ ثبت علامت تجاری لغو نمي‌شود.

ماده۴۲ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.‌

در اظهارنامه ثبت علامت تجاری جمعي‌ ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌ نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌ بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند..

ماده۴۳ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده   كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا ها  و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.

ماده۴۴ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت تجاری بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌ كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده۴۵ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.

ماده۴۶ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌ نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده۴۷ قانون ثبت علامت تجاری، ثبت برند تجاری ،ثبت اسم و نشان تجاری

با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجاري‌ اين قبيل نامها حتي بدون ثبت‌ در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي‌ يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.

(لازم به ذکر است کلیه فرایند ثبت علامت تجاری درکرج ، ثبت برند در کرج ، لوگو و آرم و نشان تجاری ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت تغییرات شرکت درکرج  در کلیه واحد های ثبتی استان البرز و شهر کرج به صورت تخصصی و با کمترین هزینه و زمان انجام و ثبت می گردد)پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next