ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی جهت ثبت شرکت هایی که تعداد اعضای آن بیشتر از ۷ نفر است مورد ثبت قرار می گیرد و همچنین شرکت های تعاونی به منظور فعالیت های تولیدی و صنعتی شروع به فعالیت می نمایند و از این رو به شرکت هایی که به صورت تعاونی به ثبت میرسند تسهیلات ویژه ایی را دولت متقبل می شود.

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مذکور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور” (ماده یک قانون شرکت های تعاونی)

شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع می باشند:

۱-شرکت های تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند

۲-شرکت تعاونی مصرف: شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
۱-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده است.
۲-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها

۳-شرکت تعاونی اعتبار : شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود، برای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری به شرکاء خود وام و اعتبار دهد.پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next