ثبت شرکت

ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت در کرج از طریق مراحل قانونی و اداری امکان پذیر است و نام شرکت باید دارای سه سیلاب که در فرهنگ دهخدا نیز موجود باشد، کلمات خاص جزء سیلاب محسوب نمی شود، و کلمه “ایران” نیز نمی تواند در نام شرکت بکار رود، نام محل را وقتی میتوان در سیلاب استفاده نمود که شرکت در همان حوزه ثبتی ثبت گردد .

۱-موضوعاتی که نیاز به  اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارند ۲- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندارند. ۳- موضوعاتی که قابل ثبت نبوده و مجاز به فعالیت نمیباشند. طبق آخرین بخشنامه: موضوع فعالیت شرکت باید بصورت صریح باشد و از کلماتی مانند هر گونه فعالت مجاز در زمینه خودداری شود. در انتهای موضوعات غیر مجوزی عبارت “پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت” الزامی میباشد بدین دلیل که نشان میدهد که آمدن کلماتی در موضوع به منزله داشتن پروانه ها و موافقت اصولی یا مجوزهای ذیربط نمیباشد .

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next