پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر از آن جهت حائز اهمیت است که تمامی شرکت های به ثبت رسیده و تمامی موسسات تجاری و شرکت های که فعالیت می کنند باید به طور مستمر هر ساله دفاتر مالی خود را تقدیم اداره امور مالیات و دارایی کنند و از این رو احتیاج به پلمپ دفاتر دارند.

موسسه ثبت شرکت عماد برای تمامی شرکت های که احتیاج به دریافت پلمپ دفاتر دارند این وظیفه را انجام می دهد و هر ساله این روند ادامه خواهد داشت, به طوری که پلمپ دفاتر هر شرکت در هرساله در تیرماه سال بعد باید تسلیم اداره دارایی شود, پس تمامی شرکت های فعال موظف اند تا آخر خرداد ماه کلیه ی دفاتر خود را بدون خط خوردگی و غلط املایی با خط خوانا کلیه ی صورتحساب های مالی خود را در آن درج نمایند

پلمپ دفاتر بصورت اجباری برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت ,ثبت شرکت تخصیص داده می شوند .
سازمان امور مالیاتی کشور جهت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی سه نفره برای بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق ایین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید .

درصورتی که شرکتی پلمپ دفاتر خود را تسلیم ننماید باید طبق ماده ۹۷ درآمد مشمول پرداخت مالیات سال به صورت علی الراس خواهد شد.

علی الراس مالیاتی است که اداره مالیات برای صنوف مختلف براساس میانگین مالیاتی که در یک سال مالی آن صنف پرداخت کرده اند تعیین می نماید.
پلمپ دفاتر الزامی می باشد چرا که جز قوانین می باشد و  در صورت عدم انجام ان جریمه مالیاتی را در پیش دارد .عدم صدور صورتحساب ,عدم درج شماره اقتصادی ,استفاده از شماره اقتصادی خود برای افراد دیگر یا برعکس ,مسئولیت تضامنی ۱۰+درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط  این ماده صورت گرفته باشد را در بردارد.
شرکت هایی که کار نمی کنند باید حتما دفاترشان پلمپ شود زیرا تمامی شرکت ها موظفند دفاتر مالی خود را به اداره مالیات (دارایی)اعلام نمایند باید دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی تسلیم ان اداره محترم کنند.

زمان دقیق پلمپ دفاتر

جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید .

مدارک مورد نیاز :
٫۱ کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره
٫۲کپی روزنامه رسمی تاسیس
٫۳کپی روزنامه اخرین تغییرات
٫۴مهر شرکت

کارشناسان ثبت شرکت عماد اماده ارائه خدمات در زمینه اخذ پلمپ دفاتر در کرج می باشند, اگر هرگونه سوالی در این خصوص دارید تنها کافیست با ما تماس حاصل نمایید.

 پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next