انتخاب نام شرکت و برند

انتخاب نام شرکت و برند از آنجایی اهمیت پیدا می کند که زمانی که شما میخواهید نام و برند شرکت شما در ذهن ها به خوبی ماندگار گردد مهم تلقی شود, هرچه از اسامی با مصمی تری استفاده شود میتواند در ذهن ها نیز ماندگار تر باشد, اسامی که بیان کننده کسب و کار شما هستند همگی در معرفی کار شما مفید خواهند بود.

از اسامی استفاده نمایید که هنگام بیان آن مخاطب دچار مشکل نگردد و ادا کردن آن راحت باشد البته نا گفته نماند که استفاده از اسامی که ذهن مخاطب را به چالش برانگیزد ممکن است نتیجه ی مثبتی به همراه داشته باشد.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next