ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد اعضای آن بین دو یا چند نفر است که هر یک از اعضای شرکت فقط تا سقف میزان سرمایه ی خود نسبت به امور و تعهدات شرکت مسئول هستند و سرمایه شرکت به عنوان سهام قابل انتقال به عیر نخواهد بود.

برای تغییر اعضای شرکت با مسئولیت محدود احتیاج به تنظیم صورتجلسه و چاپ آن در روزنامه رسمی است, حداقل سرمایه ایی که در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته می شود برابر با یکصد هزار تومان است که احتیاجی به واریز آن در هیچ حسابی نیست , در ثبت شرکت با مسئولیت محدود حتما باید از عنوان “مسئولیت محدود” استفاده شود و نباید از نام یکی از شرکا در اسم شرکت استفاده شود در غیراینصورت آن شخصی که نامش در عنوان شرکت آورده شده است به عنوان شخص ثالث ضامن تمام تعهدات مالی شرکت است و به نوعی معادل یک شرکت تضامنی به حساب خواهد آمد.

موضوع فعالیت شرکت باید همخوانی با نام و نوع فعالیت شرکت داشته باشد و استفاده از اسامی غیر عرف در ثبت شرکت رد خواهد شد, نام و موضوع فعالیت شرکت بسیار تعیین کننده خواهند بود و هر گونه فعالیتی که در اینده در حیطه ی کاری شرکت مدنظر است را باید در موضوع فعالیت بیان شود.

 

آیا شرکت مسئولیت محدود فقط برای امور تجارتی میباشد؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

چرا شرکت با مسئولیت محدود را ثبت می کنیم؟

برای اینکه چند شریک و یا شخص منافع و مسئولیت های مشترک تعریف کنند شرکت ثبت می کنند.

بر اساس تقسیم تعهدات و توافقات اعضاء ثبت کننده شرکت مسئولیت ایجاد می شود. جدی شدن یک فعالیت و کسب معمولا نیازمند ثبت شرکت است.

ثبت شرکت مسئولیت محدود به چند روش قابل انجام است؟

فرایند ثبت شرکت مسئولیت محدود در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی:

  1. تماس با کارشناسان امور ثبتی موسسه ثبتی عماد
  2. گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
  3. در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد.
  4. انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
  5. پیش ثبت نام و تعیین نام
  6. ثبت نام و ارسال مدارک به سازمان
  7. تادیه ثبت شرکت

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعا تجاری است؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت بر خلاف شرکت سهامی نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد. بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد والا در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود. ماده ۹۵ قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد حتی یک نام تفننی؛  مشروط بر اینکه متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست.

به نظر ما همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران بایستی تأکید می کرد که علاوه بر قید عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملا مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است آگاه بوده باشند.

 

 

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next