شخصاً اقدام به ثبت شرکت نکنید

با توجه به اینکه پروسه ثبت شرکت از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها، بسیار پیچیده و تخصصی بوده و برای تنظیم صورتجلسه موسسین، اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه و اقرارنامه نیاز به تجربه و تخصص ویژه در این خصوص میباشد، لذا پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی و صرفه جویی در وقت و هزینه خود، حتماً در این زمینه به موسسات حقوقی معتبر مراجعه نمایید.پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next