ثبت بین المللی برند

ثبت بین المللی برند (علامت تجاری)  بر اساس پروتکل مادرید

جهت درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری درسایر کشورها، ابتداء بایستی علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء  پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا” ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد.

نخستین گام در این امر، پرکردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد. این فــــرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد که علامت درخواستی، آنها را در برمیگیرد.

 

مدارك موردنيازجهت فرايند ثبت بين المللي علامت (تحت سيستم مادريد)

۱- نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي   مورد نظر

۲- معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

۳- كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در  صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .

۴- اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط  در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .

۵- تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي

۶- برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)

۷- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي – شعبه عباس آباد )

تذکر:  به كليه متقاضيان محترم ثبت بين المللي توصيه ميگردد از واريز هزينه هاي ثبت بين المللي مربوطه قبل از تكميل و تائيد فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاري جدا” خودداري فرمايند.

 

هزینه ثبت بین المللی علامت تجاری (برند)

 متقاضی ثبت بین المللی  برند و علامت تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه  ثبت بین المللی باید مبلغ مشخصی  را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک) برای علائم سیاه و سفید و ۹۰۳ فرانک سوئیس جهت علائم رنگی به دفتر بین المللی WIPO بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت درهریک ازکشورها  لازم است پرداخت کند و نیز برای کالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هریک ۷۳ فرانک)  را باید به شماره حسابهای مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.

 

 تذکر

هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات داخلی خود بررسی  می کنند چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با منافع ملی خود تشخیص دهند، آن را رد می نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۱۰سال (و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال دیگر) قابل حمایت خواهد بود.

 

مزایای ثبت بین المللی علامت تجاری (برند)

 متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی بهWIPO ميتواند درصورت تمايل در۱۱۴  كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت از علامت تجاري خود را درخواست و كسب نمايد.

  • تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد.
  • درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغيير نام، آدرس، مالكيت، تمديد و غيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.
  • اداره مبدا از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هر كشور تعيين شده، ميباشد.

 

مراحل ثبت بین المللی علامت تجاری (برند)

 ۱-  تکمیل فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation)

۲-     یک برگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.

۳-     تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها از نظر نام و نشانی مالک علامت و رنک و اجزاء علامت و غیره دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.

۴-    ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي)

۵-     تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3  با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضو موافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه

۶-     پرداخت هزینه ثبت که  قبلاً از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، به فرانک سوئیس تعیین گردیده اقدام نماید (هزینه ثبت بين المللي بعداز تسلیم اظهارنامه برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).

۷- ارسال نسخه ای از فرم تایید شده به همراه اصل فیش پرداختی (swift)  به دفتر بین المللی  WIPO

 

روند بررسي فرم اظهارنامه علامت تجاری ( برند ) در دفتر بين المللي 

درصورت وجود هرگونه نقص يا ايراد در اظهارنامه بين المللي ،‌ دفتر بين الملل ايرادات و نواقص را براي هر دوطرف ابلاغ خواهد نمود. نواقص مندرج در اظهارنامه بين المللي عمدتاً عبارتند از:‌ ايرادات مربوط به درج طبقه كالاها وخدمات و يا مبهم و نامفهوم بودن آنها .

تذکر: درصورت عدم پاسخگوئي ظرف مدت مقرر ۳ ماه ازتاريخ ابلاغ به دفتر بين الملل از جانب اداره مبداء (متقاضي نميتواند با دفتر بين الملل ارتباط مستقيم داشته باشد) طبقه پيشنهادي دفتر بين الملل منظور خواهد شد و هزينه ناشي ازاصلاح طبقات كالاها و خدمات نيز محاسبه و درصورت عدم پرداخت به موقع آن، اظهارنامه بين المللي کن لم یکن شده تلقي خواهد شد. چنانچه ايراد درخصوص ابهام و نامفهوم بودن كالاها وخدمات باشد،‌ دفتر بين الملل بموجب بند يك ازماده سيزده آئين نامه، مورد را به متقاضي و اداره مبداء ابلاغ مينمايد تا نسبت به تصحيح آن اقدام نمايند.

 

ايرادات و نواقص مورد تصحيح توسط اداره مبدأ

 

  • ایرادات و نواقص ميبايست ظرف مدت ۳ ماه ازتاريخ ابلاغ از جانب متقاضي  و اداره مبداء‌ بر طرف و به دفتر بين الملل ارسال گردد.
  • متقاضی می بایست نسبت به پرداخت كسري مبلغ هزينه ثبت بين المللي پرداخت شده با ميزان محاسبه شده در برگه محاسبات،‌ اقدام و طي نامه اي واريزمبلغ پرداختي را به همراه رسيد مربوطه به دفتر بين المللي اطلاع دهد.

 

  اسامی کشورهای عضو  سیستم  ثبت بین المللی مادرید :

 

۱٫      آنتیگوا و باربادو۲٫      آلبانی۳٫      ارمنستان۴٫      بن اير۵٫      اتريش
۶٫      استراليا۷٫      آذربایجان۸٫      بوسنی و هرزه گوین۹٫      بلغارستان۱۰٫   بحرين
۱۱٫   بوتان۱۲٫   بوتسوان۱۳٫   بنلوكس۱۴٫   بلاروس۱۵٫   سوئیس
۱۶٫   چین۱۷٫   کوبا۱۸٫   قبرس۱۹٫   جمهوری چک۲۰٫   آلمان
۲۱٫   دانمارک۲۲٫   الجزیره۲۳٫   استونی۲۴٫   مصر۲۵٫   اتحادیه اروپا
۲۶٫   اسپانیا۲۷٫   فنلاند۲۸٫   فرانسه۲۹٫   انگلستان۳۰٫   گرجستان
۳۱٫   غنا۳۲٫   یونان۳۳٫   کرواسی۳۴٫   مجارستان۳۵٫   ایرلند
۳۶٫   —۳۷٫   ايران۳۸٫   ايسلند۳۹٫   ایتالیا۴۰٫   ژاپن
۴۱٫   کنیا۴۲٫   قرقیزستان۴۳٫   كره جنوبي۴۴٫   كره شمالي۴۵٫   قزاقستان
۴۶٫   لیختن اشتاین۴۷٫   ليبريا۴۸٫   لسوتو۴۹٫   لیتوني۵۰٫   لتوني
۵۱٫   موروكو۵۲٫   موناكو۵۳٫   مولداوي۵۴٫   مونته نگرو۵۵٫   ماداگاسكار
۵۶٫   مقدونيه۵۷٫   مغولستان۵۸٫   موزامبيك۵۹٫   ناميبيا۶۰٫   نروژ
۶۱٫   عمان۶۲٫   لهستان۶۳٫   پرتقال۶۴٫   روماني۶۵٫   صربستان
۶۶٫   روسيه۶۷٫   سودان۶۸٫   سوئد۶۹٫   سنگاپور۷۰٫   اسلوونی
۷۱٫   اسلوواکی۷۲٫   سییرالئون۷۳٫   سان مارينو۷۴٫   سائوتومه و پرينسپ۷۵٫   سوريه
۷۶٫   سوازيلند۷۷٫   تاجيكستان۷۸٫   ترکمنستان۷۹٫   تركيه۸۰٫   اوكراين
۸۱٫   آمریکا۸۲٫   اوزبكستان۸۳٫   ويتنام۸۴٫   زامبيا۸۵٫   كوراكائو
۸۶٫   سينت مارتين۸۷٫۸۸٫۸۹٫۹۰٫

 

طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري ( محصولات و خدمات )

طبقه ۱ – مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياهی؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي.

طبقه ۲ – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ موادضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ۳ – تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه‌گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان.

طبقه ۴ – روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان‌كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ.

طبقه ۵ – مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندي، لوازم زخم‌بندي؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه ۶ – فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه‌آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي  معدني فلزات.

طبقه ۷ – انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست  حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.

طبقه ۸ – انواع  ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي‌كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ.

طبقه ۹ – اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره‌سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده‌پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش نشاني.

طبقه ۱۰ – آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم‌مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني.

طبقه ۱۱ – دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي.

طبقه ۱۲ – وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي.

طبقه ۱۳ – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي.

طبقه ۱۴ – فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازي و زمان سنجي.

طبقه ۱۵ – آلات موسيقي.

طبقه ۱۶ – كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كليشه چاپ.

طبقه ۱۷ – لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته‌بندي، درپوش‌گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي.

طبقه ۱۸ – چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي، چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ.

طبقه ۱۹ – مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.

طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند).

طبقه ۲۱ – ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس  قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند.

طبقه ۲۲ – طناب، رسيمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه‌گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.

طبقه ۲۳ – انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.

طبقه ۲۴ – محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي.

طبقه ۲۵ – انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ۲۶ – انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هاي مصنوعي.

طبقه ۲۷ – انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه‌اي).

طبقه ۲۸ – انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ تزئينات درخت كريسمس.

طبقه ۲۹ – گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزيجات و ميوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي.

طبقه ۳۰–  قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني‌جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني‌پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ.

طبقه ۳۱ – محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).

طبقه ۳۲ –   ماءالشعير؛ آب‌هاي معدني وگازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ۳۳ – ….

طبقه ۳۴– تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.

خدمات

طبقه ۳۵ – تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري.

طبقه ۳۶ – بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربو به معاملات املاك و مستغلات.

طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب.

طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.

طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها.

طبقه ۴۰ – بهسازي و عمل‌آوري مواد.

طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌هاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي.

طبقه ۴۲ – خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي.

طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ۴۴ – خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها ياحيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري.

طبقه ۴۵ – خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي

 پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next